Meetagain är en helhetsleverantör
av konferenser och kongresserVåra tjänster

Meetagains erfarna projektledare hjälper dig med rådgivning, planering, bokningar och upplägg för ditt möte, allt med en personlig touch. Vi eftersträvar alltid långsiktiga relationer och ser samarbetet som ett partnerskap där vi tillsammans skapar lyckade möten mellan människor som uppfyller era krav på kvalitet och kostnadseffektivitet.

Med våra ledord personlig, lösningsfokuserad och hjärtlig hjälper vi organisationer, myndigheter och föreningar att lyfta sina konferenser till nya höjder.  

Projektledning

Ni får hjälp av Meetagins erfarna projektledare som driver arbetet framåt, upprättar tidsplan och budget, erbjuder löpande rådgivning, utvärderar arrangemangen samt avrapporterar statistik och ekonomi. Meetagain vet vad det kostar att arrangera ett möte och vilka risker det kan innebära för dig som värd men har också koll på hur du bäst kan finansiera mötet och hur du kan skapa möjligheter av risker. 

Marknadsföring

Ett enhetligt och konsekvent utseende på logotyp, typsnitt, hemsida etc. skapar igenkänning hos mötesdeltagaren. En tydlig grafisk profil stärker både organisationens och konferensens varumärke.  
Vi ser till att följa er grafiska design och tar fram inbjudan, registreringsformulär, marknadsföringsmaterial samt konferensapp. 

Deltagar- och hotelladministration

Vi jobbar med anmälningssystem där ni kan följa era deltagare under hela processen, från inbjudan till kommunikativa webbsidor för dina konferenser, via en smidig anmälan till effektiv hantering av deltagarna på plats. Vi designar konferenswebbsidan och registreringsformuläret helt enligt er grafiska profil.   

Abstract- och programhantering

En lyckad kongress styrs till stor del av kvalitén på det vetenskapliga programmet. Programmet bestäms och styrs av kongressens vetenskapliga kommitté. Meetagain har ett mycket nära samarbete med er och bistår med planering, hantering och support när det gäller abstracts och eventuella full papers. 

Utställning och sponsorer 
 
DMC-tjänster

Med vårt stora kontaktnät och lokala kännedom hjälper vi till med transporter, logistik, bokningar av sociala arrangemang och värdinneservice.  

Digitala möten

Människor kommer alltid att behöva mötas vare sig det sker fysiskt eller virtuellt. I och med Coronapandemin har digitaliseringen tagit ett rejält steg framåt och organisationer har ett ökat behov av guidning och vägledning i den virtuella mötesvärlden. Meetagain’s mötesexperter hjälper er att hitta rätt format och upplägg oavsett om det är ett digitalt möte fullt ut, hybridmöte eller hubmöte.